Duo’s

1. De kinderen vormen tweetallen.
2. Om de beurt maken de kinderen één opgave, terwijl de ander observeert en indien nodig hulp geeft. Het kind moet hardop denken, zodat de helper weet op welke manier hij de opdracht aanpakt. De helper controleert of het antwoord goed is en geeft dan een
compliment, als het niet goed is, helpt hij om het goede antwoord te vinden.
3. De leerkracht vraagt naar de manier van samenwerken en hoe de opdracht verlopen is.
Geschikt voor:
1. Open, gesloten en inzichtsvragen.

 • Voorspellingen doen over het verloop van het verhaal.
 • Om de beurt een som maken of een getallenreeks aanvullen.
 • Om de beurt een vraag of opdracht maken.
 • Je zou bij makkelijke rekensommen ook kunnen wisselen na vijf sommen.
 • Deze werkvorm zou je ook kunnen toepassen wanneer kinderen in tweetallen
  werken achter de computer.

Check-in duo’s

Deze werkvorm is zeer geschikt als je als docent snel de antwoorden wilt controleren op vragen waarbij maar één antwoord goed is. Bijvoorbeeld meerkeuzevragen of uitwerkingen van oefensommen.

Werkwijze

 1. De eerste stap is individueel. Elke leerling voert de opdracht of opdrachten individueel uit.
 2. De tweede stap is check-in-duo’s. Elke leerling vergelijkt zijn antwoord(en) met die van een andere leerling. Mochten er verschillen zijn in hun antwoorden dan wordt er gezamenlijk naar het juiste antwoord gezocht.
 3. Eventueel vindt deze stap nog eens plaats met een ander duo.
 4. Daarna de laatste stap, de check-in-de-klas. Hierbij worden alleen die vragen beantwoord waarover binnen de duo’s geen overeenstemming is bereikt. De andere leerlingen worden daarbij ook aangesproken.