Kaarten over een onderwerp bij elkaar zoeken

Om een klas bij een bepaald onderwerp in groepjes te verdelen en ze tegelijkertijd te activeren kun je kaarten gebruiken. Maak een totaal aantal kaarten dat gelijk is aan het aantal leerlingen in een klas. Maak sets van kaarten die bij elkaar horen. Elke set bij elkaar horende kaarten heeft iets gemeenschappelijks. Het aantal kaarten dat bij elkaar hoort bepaalt de grootte van de groep.

Werkwijze

Iedere leerling krijgt aan het begin van de opdracht een kaart. De leerlingen gaan op zoek naar de leerlingen met de bijbehorende kaarten.

Voorbeeld

Een voorbeeld uit de wiskunde. Als het onderwerp ruimtefiguren is, dan is op elk kaartje een ruimtefiguur te vinden. Elke groep heeft een eigen figuur. Als de groep is gevormd kunnen ze daarna hun figuur gaan benoemen en eigenschappen gaan opzoeken. De docent kan aan elke groep vragen wat ze van hun figuur af weten.

Kleuren bepalen de groep

Als leerkracht wil je niet dat de leerlingen altijd in dezelfde groepssamenstelling zitten. Soms stel je bewust andere groepen samen omdat de leerlingen aanvullende vaardigheden hebben. Soms wil je alleen maar dat de groepen eens willekeurig samen gesteld worden. In dat laatste geval kun je het volgende doen.

Werkwijze
Neem gekleurde kaartjes. Van elke kleur zoveel als de groep groot moet zijn. Het totale aantal kaartjes is gelijk aan het aantal leerlingen in de klas. Bij binnenkomst laat je elke leerling een kaart uit de zak pakken. Daarna gaan die leerlingen die dezelfde kleur hebben bij elkaar in groepen zitten.

Uno met breuken

Fantastisch om met de kinderen “Uno met breuken” te spelen. De originele versie die ik op het internet vond heeft geen spelregels. Daarom koppel ik er bij mij ook een taalopdracht aan: schrijf een instructie voor het spel zodat je het spel kan spelen.

Ondertussen vind je hier de spelregels terug.
Plezier verzekerd!

http://www.laclassedemallory.com/uno-des-fractions-a105704284

Fotospel

Een tafel ligt vol met foto’s. Elke leerling kiest er één uit die hem of haar het meest aanspreekt, wat zijn of haar standpunt het beste weergeeft of waar hij/zij het meest tegen is. Iedereen legt zijn foto neer op zijn tafel met een blanco papier erbij.

Nu gaat iedere leerling langs alle foto’s en schrijft daarbij enig commentaar. Tenslotte pakt ieder zijn eigen foto weer plus het geschreven commentaar en legt uit waarom hij die foto gekozen heeft en reageert op het geschreven commentaar.

Op zoek naar…

Werkwijze
  • Verdeel de klas in twee of drie groepen. Geef aan elke groep evenveel vragen als de groep groot is. Elke leerling heeft nu één vraag waarop hij van zoveel mogelijk klasgenoten van zijn groep het antwoord moet zien te krijgen. Vragen kunnen zijn: als je één ding in de wereld zou willen veranderen, wat zou dat dan zijn? of wat zou je het liefst willen worden?
  • Als deze ronde voorbij is dan krijgt elk lid van de groep een naam van een leerling van die groep. Nu lopen ze weer rond en vragen aan de anderen: heb je informatie over die leerling. De antwoorden worden weer genoteerd door de leerlingen.
  • Hierna worden de antwoorden van één leerling voorgelezen en moet de klas raden over wie het gaat.

Activerende Werkvormen, J.H. Flokstra